DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
PETROVICE
Vás víta na svojej stránke.Takmer každý človek má nejakého koníčka alebo hobby a veľmi dobre vie, aké je dôležité a príjemné podeliť sa o svoje problémy a úspechy
s ľuďmi zaoberajúcimi sa rovnakými záľubami.

Náš Dobrovoľný hasičský zbor združuje ľudí rovnakého záujmu - dobrovoľne a bez nároku
na finančnú odmenu pomáhať občanom.


Dúfame, že prostredníctvom týchto stránok, Vám poskytneme všetky potrebné informácie, ktoré Vás zaujímajú ohľadom nášho
Dobrovoľného hasičského zboru.

Výbor DHZ Petrovice
Pozvánka

DHZ Petrovice pozýva všetkých svojich členom na VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHôDZU,
ktorá sa uskutoční dňa 7.1.2018 o 13:00 hod. v Kultúrnom dome v Petroviciach.

Tešíme sa sa na Vašu účasť.

Výbor DHZ PetrovicePozvánka

DHZ Petrovice pozýva všetkých občanov na VI. HASIČSKÝ PLES,
ktorý sa uskutoční dňa 27.1.2018 o 19:00 hod. v Kultúrnom dome v Petroviciach.

Vstupné 20€.

Je pripravená bohatá tombola. Prvá cena - benzínová kosačka.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Lístky si môžete zakúpiť u p.Chlebinu - 0907 250 095


Výbor DHZ PetroviceBytčianska detská hasičská liga 2017Prosím vstúpte