DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
PETROVICE
Vás víta na svojej stránke.Takmer každý človek má nejakého koníčka alebo hobby a veľmi dobre vie, aké je dôležité a príjemné podeliť sa o svoje problémy a úspechy
s ľuďmi zaoberajúcimi sa rovnakými záľubami.

Náš Dobrovoľný hasičský zbor združuje ľudí rovnakého záujmu - dobrovoľne a bez nároku
na finančnú odmenu pomáhať občanom.


Dúfame, že prostredníctvom týchto stránok, Vám poskytneme všetky potrebné informácie, ktoré Vás zaujímajú ohľadom nášho
Dobrovoľného hasičského zboru.

Výbor DHZ Petrovice


Pozvánka

Výbor DHZ Petrovice pozýva dňa 25. 9. 2016 o 11:00 hod. na posedenie pri guláši pri príležitosti ukončenia hasičskej sezóny. Tešíme sa na Vás.

Výbor DHZ PetroviceVýsledky z detskej súťaže "O pohár DHZ Petrovice" - 26.6.2016Výsledky zo "O pohár okrskového veliteľa" - 26.6.2016Bytčianska detská hasičská liga 2016Prosím vstúpte