DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
PETROVICE
Vás víta na svojej stránke.Takmer každý človek má nejakého koníčka alebo hobby a veľmi dobre vie, aké je dôležité a príjemné podeliť sa o svoje problémy a úspechy
s ľuďmi zaoberajúcimi sa rovnakými záľubami.

Náš Dobrovoľný hasičský zbor združuje ľudí rovnakého záujmu - dobrovoľne a bez nároku
na finančnú odmenu pomáhať občanom.


Dúfame, že prostredníctvom týchto stránok, Vám poskytneme všetky potrebné informácie, ktoré Vás zaujímajú ohľadom nášho
Dobrovoľného hasičského zboru.

Výbor DHZ Petrovice


Pozvánka

DHZ Petrovice pozýva všetkých svojich členov na Výročnú členskú schôdzu,
ktorá sa uskutoční 4.12.2016 o 13:00 hod. v kultúrnom dome v Petroviciach.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Výbor DHZ PetroviceOddychovo-zábavný areál MŠ Petrovice:

Záverečný príspevok,

Ďakovný list,

foto,Výsledky zo "O pohár okrskového veliteľa" - 26.6.2016Bytčianska detská hasičská liga 2016Prosím vstúpte